Niecodzienna wizyta w Zarządzie Głównym

Su 23 Gennaio. due ospiti insoliti hanno visitato il consiglio principale,,pl,membri dell'associazione,,pl,popolo della scienza,,pl,Professore dott,,ro,Dariusz Kozerawski del National Security Institute dell'Università Jagellonica e il dott,,pl,Czesława Marcinkowski, capo del Dipartimento per le minacce alla sicurezza transfrontaliera della Repubblica di Polonia presso l'Università dell'Economia Euroregionale,,pl,membri del circolo n,,pl,si sono incontrati da Rembertów presso il poligono di tiro sportivo della FSO a Varsavia,,pl,Il Board of the Circle, con l'aiuto degli sponsor, ha organizzato un'altra riunione di integrazione e di tiro,,pl,Dopo che gli istruttori discutono delle condizioni di tiro e delle norme di sicurezza,,pl, kolegów członków stowarzyszenia, ludzi nauki. Profesora dr. hab. Dariusza Kozerawskiego z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr. Czesława Marcinkowskiego kierownik Zakładu Transgranicznych Zagrożeń Bezpieczeństwa RP w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Głównym celem wizyty było podsumowanie ubiegłorocznej Konferencji Naukowej przeprowadzonej 24 października w dniu Narodów Zjednoczonych z okazji 20-rocznicy działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”. Podczas spotkanie dyskutowano również o codziennych problemach, którymi żyje Stowarzyszenie oraz o planach naukowych Stowarzyszenia na rok bieżący. Spotkanie było okazją do wręczenia Kolegom podziękowań za udział w działalności naukowej Stowarzyszenia oraz do promocji wydanej nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek pracy zbiorowej pt. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka – strategie – interwencje pod redakcją naukową prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego. W publikacji tej autorzy prezentują zagadnienia współczesnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie polityki, doktryny i strategii. Dużo uwagi poświęcają konfliktom, sporom i interwencjom w kontekście szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Na szczególne podkreślenie zasługują – wykorzystane w pracy nad książkąunikatowe doświadczenia autorów zdobyte podczas wykonywania zadań w strefach działań wojennych w czasie operacji stabilizacyjnych, jak również prowadzone przez nich badania terenowe w strefach konfliktów, rejonach pokonfliktowych w warunkach interwencji międzynarodowych na Bałkanach, Bliskim Wschodzie, Kaukazie i w Azji Centralnej.
Questa voce è stata pubblicata in Notizie e contrassegnati , , , . Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.