Une visite insolite au tableau principal,pl

Sur 23 Janvier. w Zarządzie Głównym wizytę złożyło dwóch niecodziennych gości, kolegów członków stowarzyszenia, ludzi nauki. Profesora dr. hab. Dariusza Kozerawskiego z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr. Czesława Marcinkowskiego kierownik Zakładu Transgranicznych Zagrożeń Bezpieczeństwa RP w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Głównym celem wizyty było podsumowanie ubiegłorocznej Konferencji Naukowej przeprowadzonej 24 października w dniu Narodów Zjednoczonych z okazji 20-rocznicy działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”. Podczas spotkanie dyskutowano również o codziennych problemach, którymi żyje Stowarzyszenie oraz o planach naukowych Stowarzyszenia na rok bieżący. Spotkanie było okazją do wręczenia Kolegom podziękowań za udział w działalności naukowej Stowarzyszenia oraz do promocji wydanej nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek pracy zbiorowej pt. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka – strategie – interwencje pod redakcją naukową prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego. W publikacji tej autorzy prezentują zagadnienia współczesnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie polityki, doktryny i strategii. Dużo uwagi poświęcają konfliktom, sporom i interwencjom w kontekście szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Na szczególne podkreślenie zasługują – wykorzystane w pracy nad książkąunikatowe doświadczenia autorów zdobyte podczas wykonywania zadań w strefach działań wojennych w czasie operacji stabilizacyjnych, jak również prowadzone przez nich badania terenowe w strefach konfliktów, rejonach pokonfliktowych w warunkach interwencji międzynarodowych na Bałkanach, Bliskim Wschodzie, Kaukazie i w Azji Centralnej.
Cette entrée a été publiée dans Nouvelles et marqué , , , . Bookmark l' permalien.

Les commentaires sont fermés.