mjr Czesław Niewiadomski

Czesław Niewiadomski BWС глубоким прискорбием сообщаю Вам, , что на 2 Июнь 2016 г. odszedł na wieczną wartę nasz kolega z Koła nr 15 SKMP ONZ w Warszawie śp. Майор ул. погребенный. Czesław NIEWIADOMSKI. Он выжил лет 87. Он родился 22 Апрель 1929 roku w m. Hubin na terenie kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W czasie II Wojny Światowej za pomoc żołnierzom WP wycofującym się od Rumunii zesłany do obozu pracy na Syberii, gdzie przepracował ponad 6 год. W kwietniu 1946 deportowany z rodziną do Polski na Ziemie Zachodnie. От 1950 делать 6 Май 1987 roku pełnił zawodową służbę wojskową na różnych stanowiskach w wojskach łączności. m.in. w Polskiej Jednostce w siłach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie (Egipt i Syria).
Społecznik, является активным членом Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН, członek Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Weteran Działań Poza Granicami Państwa, za pobyt w łagrach na Syberii posiadał uprawnienia Osoby Represjonowanej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Sybiraka, oraz dwukrotnie medalem ONZ „W Służbie Pokoju” oraz wieloma innymi odznaczeniami i medalami. Мы прощаемся с глубоким сожалением и печалью сотрудника, Przyjaciela i Kolegę, którego cechowała bezinteresowna i spontaniczna chęć niesienia pomocy każdemu, кто в ней нуждается.
В честь его памяти