mjr Czesław Niewiadomski

Czesław Niewiadomski BWС глубоким прискорбием сообщаю Вам, , что на 2 Июнь 2016 г. odszedł na wieczną wartę nasz kolega z Koła nr 15 SKMP ONZ w Warszawie śp. Майор ул. погребенный. Czesław NIEWIADOMSKI. Он выжил лет 87. Он родился 22 Апрель 1929 год в м,,pl,Хубин на восточной окраине бывшего Речи Посполитой,,pl,Во время Второй мировой войны его отправили в трудовой лагерь в Сибири за помощью солдат польской армии, выводимых из Румынии.,,pl,где он работал над,,pl,В апреле,,pl,депортирован с семьей в Польшу на западные земли,,pl,он служил в армии на различных должностях в армии связи,,pl,в польском подразделении миротворческих сил ООН на Ближнем Востоке,,pl,Египет и Сирия,,el,член Союза ветеранов РП и бывших политзаключенных,,pl,Ветеран деятельности за пределами государственных границ,,pl,за пребывание в лагерях в сибири он обладал правами репрессированных,,pl,Награжден Рыцарским крестом ордена Полонии Реститута,,pl. Hubin na terenie kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W czasie II Wojny Światowej za pomoc żołnierzom WP wycofującym się od Rumunii zesłany do obozu pracy na Syberii, gdzie przepracował ponad 6 год. W kwietniu 1946 deportowany z rodziną do Polski na Ziemie Zachodnie. От 1950 делать 6 Май 1987 roku pełnił zawodową służbę wojskową na różnych stanowiskach w wojskach łączności. m.in. w Polskiej Jednostce w siłach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie (Egipt i Syria).
Społecznik, является активным членом Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН, członek Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Weteran Działań Poza Granicami Państwa, za pobyt w łagrach na Syberii posiadał uprawnienia Osoby Represjonowanej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Золотой Крест Заслуги,,pl,Крест сибирский,,pl,и дважды медаль ООН «На службе мира» и многие другие медали и награды,,pl,Друг и коллега,,pl, Krzyżem Sybiraka, oraz dwukrotnie medalem ONZ „W Służbie Pokoju” oraz wieloma innymi odznaczeniami i medalami. Мы прощаемся с глубоким сожалением и печалью сотрудника, Przyjaciela i Kolegę, którego cechowała bezinteresowna i spontaniczna chęć niesienia pomocy każdemu, кто в ней нуждается.
В честь его памяти