mjr Czesław Niewiadomski

Czesław Niewiadomski BWMit tiefem Bedauern geben wir bekannt,, dass auf 2 Juni 2016 r. odszedł na wieczną wartę nasz kolega z Koła nr 15 SKMP ONZ w Warszawie śp. mjr w st. begraben. Czesław NIEWIADOMSKI. Er überlebte Jahre 87. Er wurde geboren 22 April 1929 roku w m. Hubin na terenie kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W czasie II Wojny Światowej za pomoc żołnierzom WP wycofującym się od Rumunii zesłany do obozu pracy na Syberii, gdzie przepracował ponad 6 Jahr. W kwietniu 1946 deportowany z rodziną do Polski na Ziemie Zachodnie. VON 1950 tun 6 Mai 1987 roku pełnił zawodową służbę wojskową na różnych stanowiskach w wojskach łączności. m.in. w Polskiej Jednostce w siłach pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie (Egipt i Syria).
Społecznik, ein aktives Mitglied der Vereinigung der Veteranen der UN-Friedensmissionen, członek Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Weteran Działań Poza Granicami Państwa, za pobyt w łagrach na Syberii posiadał uprawnienia Osoby Represjonowanej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Sybiraka, oraz dwukrotnie medalem ONZ „W Służbie Pokoju” oraz wieloma innymi odznaczeniami i medalami. Wir verabschieden mit tiefem Bedauern und Traurigkeit Vorsitzender, Przyjaciela i Kolegę, którego cechowała bezinteresowna i spontaniczna chęć niesienia pomocy każdemu, , die es brauchen.
Zu Ehren seines Gedächtnisses