Weitere nützliche Veteranen Gesetzgebung

  1. Verordnung des Ministers für Nationale Verteidigung der 25 April 2012 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medaluZa zasługi dla obronności krajuoraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia.
  2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 Mai 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 Mai 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa.
  4. Verordnung des Ministers für Nationale Verteidigung der 31 Mai 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe.
  5. Ustawa z dnia 25 Mai 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania miedzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw.
  6. Memorandum o porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Repubice Czadu (MINURCAT).
  7. Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Repubice Czadu (MINURCAT), podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 Oktober 2010 r.