II Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ

28 May this year. w przeddzień „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ” na Uniwersytecie Warszawskim – w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich – odbyła się drugą edycję konferencji pt. „Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ”. Organizatorami Konferencji były Warszawski Instytut Badań nad Pokojem, Institute of International Relations of the University of Warsaw and the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,After opening the conference,,pl,welcoming guests and participants by representatives of the organizers,,pl,Michał Nadziak,,pl,WaPRI,,sw,Brand Madeja,,so,and Dr. Stanisław Woźniak,,pl,two discussion panels were held,,pl,as part of the celebration of the International Day of Participants of the UN Peacekeeping Missions,,pl,On Veteran's Day, the Primary School no,,pl,in Zawiercie he was visited by the vice-president of the Main Board of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions Kol,,pl,Zawiercie,,pl.
Po otwarciu konferencji, powitaniu gości i uczestników przez przedstawicieli organizatorów – Michała Nadziaka (WaPRI), dr hab. Marka Madeja (ISM UW) i dr Stanisława Woźniaka (UN SKMP) odbyły się dwa panele dyskusyjne.
In the first pt,,pl,Room operations against contemporary security challenges with short speeches were given by Mateusz Sakowicz,,pl,Deputy Director of the Department of the United Nations and Human Rights,,pl,Ministry of Foreign Affairs,,pl,Grzegorz Ciechanowski,,pl,Head of the Department of Peace Missions and Crisis Response Institute of Political Science and European Studies,,pl,Faculty of Humanities at the University of Szczecin,,pl,Marek Madej,,pl,Adjunct. Department of Strategic Studies,,pl,Institute of International Studies,,pl,i dr Piotr Lotarski,,en,After the break in the second panel Fri,,pl,The crisis of trust in peace operations and their reform was discussed by prof,,pl,Professor at the Institute of Political Sciences,,pl,Faculty of Social Sciences,,pl,University of Warmia and Mazury in Olsztyn,,pl,dr Wojciech Wilk,,pl,President of the Polish Center for International Aid Foundation,,pl. Operacje pokojowe wobec współczesnych wyzwań bezpieczeństwa z krótkimi referatami wystąpili Mateusz Sakowicz (Zastępca Dyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), dr hab. Grzegorz Ciechanowski (kierownik Zakładu Misji Pokojowych i Reagowania Kryzysowego Instytut Politologii i Europeistyki, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego), dr hab. Marek Madej (adiunkt Zakład Studiów Strategicznych, Instytut Studiów Międzynarodowych, UW) i dr Piotr Lotarski.
Po przerwie w drugim panelu pt. Kryzys zaufania do operacji pokojowych i ich reforma dyskutowali prof. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI (profesor w Instytucie Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), dr Wojciech Wilk (prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej) and Piotr Sosnowski,,pl,The conference was summed up and thanked the participants and organizers by Dr. Czesław Marcinkowski,,pl (UW),
Konferencję podsumował i podziękował uczestnikom i organizatorom dr Czesław Marcinkowski (UN SKMP).

This entry was posted in News and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.