Debata na Uniwersytecie Warszawskim

На 8 Январь. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się debata „o roli młodzieży w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa”na zakończenie niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
W debacie referaty zaprezentowali następujący prelegenci:
– профессор. Д-р хаб. Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych;
Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID;
– Д-р хаб. Patrycja Grzebyk, adiunkt w Katedrze Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WNPiSM UW, specjalistka w zakresie międzynarodowego prawa karnego i prawa konfliktów zbrojnych oraz pomocy humanitarnej;
– Д-р хаб. Jerzy Maria Nowak, профессор. Akademii Vistula, były Ambasador RP przy Biurze ONZ w Wiedniu, członek i były Prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego;
Agnieszka Wójcik, Młodzieżowy Delegat Polski do ONZ.
W wydarzeniuw charakterze gościa honorowego – uczestniczył Pan dr Stanisław F. Возняк, generał brygady w stanie spoczynku, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ (ООН SKMP).
Debatę w imieniu Koła Euroatlantyckiego moderował Krzysztof Kotela-Cios.

Uczestnicy debaty w referatach podsumowali polskie członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa. Koniec polskiej kadencji, jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, najważniejszym gremium politycznym odpowiedzialnym za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, zbiega się z 75-leciem istnienia ONZ. 2 lata polskiej kadencji stanowiły okres przełomowy, jeśli chodzi o zaangażowanie młodzieży w najważniejsze procesy decyzyjne tej organizacji. W kwietniu 2018 roku po raz pierwszy na forum Rady Bezpieczeństwa miała miejsce debata o udziale młodzieży w kształtowaniu bezpieczeństwa i pokoju, z aktywnym udziałem Polski. Równocześnie dało się zaobserwować globalny trend, który być może jest początkiem swoistej emancypacji młodzieży w świecie polityki międzynarodowejmowa nie tylko o coraz młodszych premierach i ministrach spraw zagranicznych obejmujących teki w kolejnych państwach. Prawdziwą twarzą przełomu stała się Greta Thunberg, która dowiodła, że młodzież może zyskać donośny głos w sprawach nawet tak ważnych jak niecierpiąca zwłoki ochrona klimatu i że głos ten może zyskać globalny oddźwięk. Referenci wielokrotnie podkreślali z satysfakcją fakt powrotu Polski do misji pokojowych ONZ.

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.