Мы хотим мира во всем мире,,pl,встреча ветеранов с молодежью,,pl,Симпозиум по Корее в Центре Ветеранов,,pl – spotkanie kombatantów z młodzieżą

На 3 Декабрь 2019 г. do Centrum Edukacji Historycznej na warszawskiej Woli zaproszono młodzież z warszawskich szkół i uczelni. Młodzi warsza­wiacy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z kombatantami i weteranami zrzeszonymi w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Spotkanie prowadził sekretarz Krajowej Rady Środowiska Żołnierzy Kombatantów Misji Pokojowych ONZ kol. Waldemar Baranowski. Podczas spotkania uczestnikom przedstawiono prezentację multimedialną „Мы хотим мира во всем мире,,pl,встреча ветеранов с молодежью,,pl,Симпозиум по Корее в Центре Ветеранов,,pl – Udział Polski w misjach pokojowych ONZ 1953-2019“.
Przedstawiono w niej rolę i zadania oraz osiągnięcia Organizacji Narodów Zjednoczonych w przywracaniu i utrzymaniu pokoju w różnych zapalnych punktach świata. Informacja nt. trwającego nieprzerwanie od 66 lat udziału Polaków w misjach pokojowych uzmysłowiła słuchaczom wielki nasz wkład w wygaszanie konfliktów zbrojnych oraz wkład Polski w proces budowy wzajemnego zaufania i stabilizacji światowego pokoju. Swoje przeżycia i doświadczenia z udziału w misjach pokojowych zgromadzonej młodzieży zaprezentował członek warszawskiego Koła nr 16 SKMP ONZ były ambasador RP Eugeniusz Sawickiuczestnik m.in. misji ONZ UNEF II (Египет) i UNOSOM II (Somalia) oraz OBWE w Chorwacji. Żywa dyskusja i liczne pytania słuchaczy kierowane do p. Eugeniusza świadczyły o wielkim zainteresowaniu młodego pokolenia problematyką działania na rzecz światowego i regionalnego pokoju.

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.