Chcemy pokoju na świecie – spotkanie kombatantów z młodzieżą

Su 3 Dicembre 2019 r. i giovani delle scuole e dei college di Varsavia sono stati invitati al Centro di educazione storica nel quartiere Wola di Varsavia,,pl,I giovani Varsoviani hanno avuto l'opportunità di incontrare e parlare con veterani e veterani associati nell'Unione dei Veterani di Polonia, ex prigionieri politici e l'Associazione dei veterani delle missioni di pace dell'ONU,,pl,L'incontro è stato guidato dal segretario del Consiglio nazionale per l'ambiente dei soldati dei veterani delle missioni di pace dell'ONU,,pl,Durante l'incontro, ai partecipanti è stata presentata una presentazione multimediale ",,pl,La partecipazione della Polonia alle missioni di mantenimento della pace dell'ONU 1953-2019 ",,pl,Incontro con i giovani,,pl,un simposio si è tenuto presso il Centro Veterano dedicato alla partecipazione dei polacchi alla Commissione di vigilanza degli Stati neutrali,,pl,KNPN,,haw. Młodzi warsza­wiacy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z kombatantami i weteranami zrzeszonymi w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Spotkanie prowadził sekretarz Krajowej Rady Środowiska Żołnierzy Kombatantów Misji Pokojowych ONZ kol. Waldemar Baranowski. Podczas spotkania uczestnikom przedstawiono prezentację multimedialną „Chcemy pokoju na świecie – Udział Polski w misjach pokojowych ONZ 1953-2019“.
Przedstawiono w niej rolę i zadania oraz osiągnięcia Organizacji Narodów Zjednoczonych w przywracaniu i utrzymaniu pokoju w różnych zapalnych punktach świata. Informacja nt. trwającego nieprzerwanie od 66 lat udziału Polaków w misjach pokojowych uzmysłowiła słuchaczom wielki nasz wkład w wygaszanie konfliktów zbrojnych oraz wkład Polski w proces budowy wzajemnego zaufania i stabilizacji światowego pokoju. Swoje przeżycia i doświadczenia z udziału w misjach pokojowych zgromadzonej młodzieży zaprezentował członek warszawskiego Koła nr 16 SKMP ONZ były ambasador RP Eugeniusz Sawicki – uczestnik m.in. misji ONZ UNEF II (Egitto) i UNOSOM II (Somalia) oraz OBWE w Chorwacji. Żywa dyskusja i liczne pytania słuchaczy kierowane do p. Eugeniusza świadczyły o wielkim zainteresowaniu młodego pokolenia problematyką działania na rzecz światowego i regionalnego pokoju.

Questa voce è stata pubblicata in Notizie e contrassegnati , , , , . Contrassegna il permalink.

I commenti sono chiusi.