Queremos paz mundial,,pl,encuentro de veteranos con jóvenes,,pl – spotkanie kombatantów z młodzieżą

En 3 Diciembre 2019 r. jóvenes de las escuelas y colegios de Varsovia fueron invitados al Centro de Educación Histórica en el distrito Wola de Varsovia,,pl,Los jóvenes de Varsovia tuvieron la oportunidad de reunirse y hablar con veteranos y veteranos asociados en la Unión de Veteranos de Polonia y ex presos políticos y la Asociación de Veteranos de Misiones de Mantenimiento de la Paz de la ONU,,pl,La reunión fue dirigida por el secretario del Consejo Nacional del Medio Ambiente de Soldados de Veteranos de Misiones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, col.,,pl,Durante la reunión, los participantes recibieron una presentación multimedia ",,pl,La participación de Polonia en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU 1953-2019 ",,pl,Encuentro con gente joven,,pl,Se celebró un simposio en el Centro de Veteranos dedicado a la participación de polacos en la Comisión de Supervisión de los Estados Neutrales,,pl,KNPN,,haw. Młodzi warsza­wiacy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z kombatantami i weteranami zrzeszonymi w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Spotkanie prowadził sekretarz Krajowej Rady Środowiska Żołnierzy Kombatantów Misji Pokojowych ONZ kol. Waldemar Baranowski. Podczas spotkania uczestnikom przedstawiono prezentację multimedialną „Queremos paz mundial,,pl,encuentro de veteranos con jóvenes,,pl – Udział Polski w misjach pokojowych ONZ 1953-2019“.
Przedstawiono w niej rolę i zadania oraz osiągnięcia Organizacji Narodów Zjednoczonych w przywracaniu i utrzymaniu pokoju w różnych zapalnych punktach świata. Informacja nt. trwającego nieprzerwanie od 66 lat udziału Polaków w misjach pokojowych uzmysłowiła słuchaczom wielki nasz wkład w wygaszanie konfliktów zbrojnych oraz wkład Polski w proces budowy wzajemnego zaufania i stabilizacji światowego pokoju. Swoje przeżycia i doświadczenia z udziału w misjach pokojowych zgromadzonej młodzieży zaprezentował członek warszawskiego Koła nr 16 SKMP ONZ były ambasador RP Eugeniusz Sawickiuczestnik m.in. misji ONZ UNEF II (Egipto) i UNOSOM II (Somalia) oraz OBWE w Chorwacji. Żywa dyskusja i liczne pytania słuchaczy kierowane do p. Eugeniusza świadczyły o wielkim zainteresowaniu młodego pokolenia problematyką działania na rzecz światowego i regionalnego pokoju.

Esta entrada fue publicada en Noticias y etiquetado , , , , . Guarda el permalink.

Los comentarios están cerrados.