We want world peace,,pl,meeting of veterans with young people,,pl – spotkanie kombatantów z młodzieżą

On 3 December 2019 r. do Centrum Edukacji Historycznej na warszawskiej Woli zaproszono młodzież z warszawskich szkół i uczelni. Młodzi warsza­wiacy mieli okazję spotkać się i porozmawiać z kombatantami i weteranami zrzeszonymi w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszeniu Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Spotkanie prowadził sekretarz Krajowej Rady Środowiska Żołnierzy Kombatantów Misji Pokojowych ONZ kol. Waldemar Baranowski. Podczas spotkania uczestnikom przedstawiono prezentację multimedialną „We want world peace,,pl,meeting of veterans with young people,,pl – Udział Polski w misjach pokojowych ONZ 1953-2019“.
It presents the role and tasks and achievements of the United Nations in restoring and maintaining peace at various hot spots in the world.,,pl,Information on,,pl,continuously since,,pl,years of Poles' participation in peacekeeping missions made the listeners aware of our great contribution to the extinction of armed conflicts and Poland's contribution to the process of building mutual trust and stabilizing world peace,,pl,A member of the Warsaw Circle no. Presented his experiences and experiences of participating in peace missions to the gathered youth.,,pl,SKMP UN former ambassador of the Republic of Poland Eugeniusz Sawicki,,pl,participant, among others,,pl,ONZ UNEF II missions,,ro,i UNOSOM II,,ru,Somalia,,en,and OSCE in Croatia,,pl. Informacja nt. trwającego nieprzerwanie od 66 lat udziału Polaków w misjach pokojowych uzmysłowiła słuchaczom wielki nasz wkład w wygaszanie konfliktów zbrojnych oraz wkład Polski w proces budowy wzajemnego zaufania i stabilizacji światowego pokoju. Swoje przeżycia i doświadczenia z udziału w misjach pokojowych zgromadzonej młodzieży zaprezentował członek warszawskiego Koła nr 16 SKMP ONZ były ambasador RP Eugeniusz Sawicki – uczestnik m.in. misji ONZ UNEF II (Egypt) i UNOSOM II (Somalia) oraz OBWE w Chorwacji. A lively discussion and numerous questions from listeners directed to p,,pl,Eugene testified to the great interest of the young generation in the issues of working for global and regional peace,,pl. Eugeniusza świadczyły o wielkim zainteresowaniu młodego pokolenia problematyką działania na rzecz światowego i regionalnego pokoju.

This entry was posted in News and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.