День независимости,pl

11 Ноябрь. dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we wszystkich większych miastach odbyły się uroczystości patriotyczne z udziałem weteranów członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
W ceremoniach tych brali udział przedstawiciele samorządów oraz władz terenowych, pododdziały wojska, Полиция, Пограничная, Państwowej Straży Pożarnej, Тюремная служба, Krajowej Administracji Skarbowej i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów, weteranów oraz byłych żołnierzy.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , | Комментариев нет на День независимости,pl

V Крестовоздвиженский Марш Памяти,pl

9 ноября,,pl,уже был традиционным,,pl,организованный кругом Кельце нет,,pl,V Крестовоздвиженский марш памяти погибших и погибших в зарубежных миссиях,,pl,Погода была хорошая, и участники путешествовали красиво в течение нескольких часов.,,pl,живописный маршрут,,pl,"Красная" туристическая тропа Йодловского леса,,pl,из св.,,pl,Екатерины через Лысицу до св.,,pl,Память коллег,,pl,те, кто умер и погиб на миссиях, были удостоены минуты молчания,,pl,зажигая символическую "Мемориальную свечу" в начале марша,,pl,Организаторы марша хотели бы поблагодарить ветеранов и сторонников из Кельцкого и Радомского кругов нашей Ассоциации за участие в марше.,,pl 2019 р., odbył się tradycyjny już, organizowany przez kieleckie Koło nr 9 Ассоциация ветеранов по поддержанию мира Организации Объединенных Наций, V Świętokrzyski Marsz Pamięci Poległych i Zmarłych w Misjach poza Granicami Państwa. Pogoda dopisała a uczestnicy przemierzyli w ciągu kilku godzin przepiękną, malowniczą trasę – „czerwonym” szlakiem turystycznym Puszczy Jodłowej, ze Św. Katarzyny przez Łysicę do Św. Krzyża. Pamięć kolegów, poległych i zmarłych na misjach uczczono chwilą ciszy, zapalając na starcie Marszu symboliczny „Znicz Pamięci”. Organizatorzy marszu serdecznie dziękują za udział w marszu weteranom i sympatykom z kieleckiego i radomskiego Koła naszego Stowarzyszenia.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , | Комментариев нет на V Крестовоздвиженский Марш Памяти,pl

Weterani pamiętają!

Традиционно, как и каждый год, ветераны, члены Ассоциации Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, зажигают огни памяти для наших однополчан, павших и погибших в миссиях и операциях за пределами страны, а также для коллег, отправившихся в вечную охрану.,,pl,В этом году эта акция была проведена практически во всех кругах Ассоциации,,pl,Ветераны также помогают в уборке могил и с разрешения семей оставляют на надгробиях постоянные эмблемы с указанием,,pl,что ветеран действия отдыхает здесь,,pl,с молодежью из Комплекса экономических и общеобразовательных школ,,pl,Коперник из Ополя ветераны из-за рубежа встретились в Миколай Коперник,,pl.
W tym roku akcję taką przeprowadzono prawie we wszystkich Kołach Stowarzyszenia. Weterani ponadto pomagają w sprzątaniu grobów oraz za zgodą rodzin pozostawiają na nagrobkach trwałe emblematy wskazujące, iż spoczywa tu Weteran Działań Poza Granicami Państwa.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , | Комментариев нет на Weterani pamiętają!

Weterani w szkole w Oleśnie

На 25.10.2019 г. z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie spotkali się opolscy weterani misji poza granicami państwa. Приглашено руководством,,pl,член Совета СКМП ООН принял участие в заседании,,pl,в Ополе полковник,,pl,s,,en,В день Организации Объединенных Наций по случаю 20-летия Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН в Центральной военной библиотеке в Варшаве прошла национальная научная конференция,,pl,Конференция была организована Ассоциацией ветеранов миротворческих миссий ООН.,,pl,Центральная военная библиотека,,pl,Маршал Юзеф Пилсудский и Колледж еврорегиональной экономики им.,,pl,Альсид де Гаспери в Юзефуве,,pl, w spotkaniu uczestniczyli członek ZG SKMP ONZ, Президент Circle N: 25 w Opolu płk(s) Эдвард Лакомый и ул. клирос. персонал. Станислав Gaweł.
Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , | Комментариев нет на Weterani w szkole w Oleśnie

Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”

24 Октябрь. w dniu Narodów Zjednoczonych z okazji 20-rocznicy działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”.
Organizatorami Konferencji było Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Wyż-sza Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Продолжить чтение

Опубликовано в Новости | Помеченный , , , , , | Комментариев нет на Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”