Condoglianze per i nostri colleghi,pl

Il Consiglio centrale dell'Associazione dei veterani delle missioni di pace delle Nazioni Unite presenta sincere condoglianze al collega Edward Wojciechowski dalla cerchia,,pl,Varsavia a causa della morte di una moglie,,pl,Il sacrificio sarà celebrato nella chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria,,pl,Stare Babice,,ro,mercato,,pl,poniedziaÅ, ek,,pl,dopo di che i cadaveri saranno portati al cimitero locale,,pl,Esprimiamo anche le nostre espressioni di compassione a un membro del Circolo n.,,pl,a Varsavia, Kol,,pl,Zbigniew Krześnieniak a causa della morte del figlio di Maciej,,pl,Le celebrazioni funebri inizieranno con la Santa Messa in poi,,pl,nella chiesa di St.,,pl,Il marchio dell'evangelista in via Zamiejska,,pl,dopo l'atto, i cadaveri saranno trasportati al cimitero di Brno,,pl, ,,en 8 Warszawa z powodu śmierci żony.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele Wniebowzięcia NMP – Stare Babice, Rynek 17 a. 14.00 – 18.02.2019 – poniedziałek, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejscowy cmentarz.

Wyrazy współczucia wyrażamy również członkowi Koła nr 7 w Warszawie Kol. Zbigniewowi Krześniakowi z powodu śmierci syna Macieja.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w dniu 22 Febbraio. a. 12.00 w kościele św. Marka Ewangelisty na ul Zamiejskiej 6 a Varsavia, po czyn nastąpi odprowadzenie zwłok na Cmentarz Bródnowski. 

Posted in Notizie | Comments Off on Condoglianze per i nostri colleghi,pl

Wizyta opolskich weterani w LO w Wołczynie

W dniu 23.01.2019 r. członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu Kol. Edward Łakomy w towarzystwie Kol. Stanisława Gawła, spotkali się z młodzieżą LO w Wołczynie. Weteranów do szkoły zaprosiła Pani dyrektor mgr Ewa Włos. Młodzież, dyrekcja i nauczyciele z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wspomnień weteranów ze służby w misji UNEF II w Egipcie oraz misji w Iraku i Afganistanie, a także informacji o zadaniach, wykonywanych przez żołnierzy polskich poza granicami państwa. Ponadto Kol. Łakomy omówił cele i zadania realizowane przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w szczególności przez opolskie Koło nr 25. Zaprosił młodzież do udziału w konkursach, organizowanych przez opolskie Koło z okazji obchodów „Dnia Weterana”’. Na zakończenie prezes wręczył Pani Dyrektor pamiątkowy album z dedykacją. Młodzież przyjęła weteranów bardzo gościnnie, w sali tradycji szkoły zostali zapoznani z jej historią a w ramach podziękowania za interesujące prelekcje otrzymali drobne upominki. Pyszna grochówka uwieńczyła to wspaniałe spotkanie. Na zakończenie weterani zaproszeni zostali do ponownego odwiedzenia wołczyńskiej szkoły.

Posted in Notizie | Tagged , | Comments Off on Una visita dei veterani di Opole presso la scuola secondaria di Wołczyn,pl

Płk w st. spocz. dr nauk med. Henryk KOŁOSOWSI

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 21.01.2019 r. odszedł na wieczną  wartę weteran działań poza granicami państwa (uczestnika misji UNEF II) dr nauk med. płk w st. spoczynku Henryk Kołosowski. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 26.01.2019r o godz.13.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Cześć Jego Pamięci

Posted in Notizie | Tagged , , , | Comments Off on Colonnello in st,,pl,dr nauk med,,da,Henryk KOŁOSOWSI,,pl. sepolto. dr nauk med. Henryk KOŁOSOWSI

Życzenia od Pana Prezesa

Posted in Notizie | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Desideri dal Presidente,pl

Otwarcie Centrum Edukacji Historycznej

W dniu 10 listopada 2018 r. z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Warszawie przy ul. Wolskiej 46/48 uroczyście otwarto Centrum Edukacji Historycznej. Jest ono owocem współpracy Wolskiego Centrum Kultury z Zarządem Rejonu Wola Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Uroczystej inauguracji Centrum dokonali dyrektor Wolskiego Centrum Kultury Krzysztof Mikołajewski oraz prezes Zarządu Rejonu Wola ZKRPiBWP i członek Zarządu Głównego SKMP ONZ kol. Waldemar Baranowski, który jest również koordynatorem otwartego Centrum.
Continue reading

Posted in Notizie | Tagged , , , , , , | Comments Off on Apertura del Centro di educazione storica,pl