Condoléances à nos collègues,pl

Le conseil principal de l'Association des vétérans des missions de maintien de la paix des Nations Unies présente ses sincères condoléances au collègue Edward Wojciechowski,,pl,Varsovie suite au décès d'une épouse,,pl,Le sacrifice sera célébré dans l'église de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie,,pl,Stare Babice,,ro,marché,,pl,poniedziaÅ, ek,,pl,après quoi les cadavres seront emmenés au cimetière local,,pl,Nous exprimons également nos condoléances à un membre du Cercle No.,,pl,à Varsovie, Kol,,pl,Zbigniew Krześnieniak à cause du décès du fils de Maciej,,pl,Les célébrations funéraires commenceront par la messe le,,pl,dans l'église de saint,,pl,La marque de l'évangéliste dans la rue Zamiejska,,pl,après l'acte, les cadavres seront transportés au cimetière de Brno,,pl, ,,en 8 Warszawa z powodu śmierci żony.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele Wniebowzięcia NMP – Stare Babice, Rynek 17 à. 14.00 – 18.02.2019 – poniedziałek, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejscowy cmentarz.

Wyrazy współczucia wyrażamy również członkowi Koła nr 7 w Warszawie Kol. Zbigniewowi Krześniakowi z powodu śmierci syna Macieja.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w dniu 22 Février. à. 12.00 w kościele św. Marka Ewangelisty na ul Zamiejskiej 6 à Varsovie, po czyn nastąpi odprowadzenie zwłok na Cmentarz Bródnowski. 

Posted in Nouvelles | Comments Off on Condoléances à nos collègues,pl

Wizyta opolskich weterani w LO w Wołczynie

W dniu 23.01.2019 r. członek Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezes Koła nr 25 w Opolu Kol. Edward Łakomy w towarzystwie Kol. Stanisława Gawła, spotkali się z młodzieżą LO w Wołczynie. Weteranów do szkoły zaprosiła Pani dyrektor mgr Ewa Włos. Młodzież, dyrekcja i nauczyciele z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wspomnień weteranów ze służby w misji UNEF II w Egipcie oraz misji w Iraku i Afganistanie, a także informacji o zadaniach, wykonywanych przez żołnierzy polskich poza granicami państwa. Ponadto Kol. Łakomy omówił cele i zadania realizowane przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w szczególności przez opolskie Koło nr 25. Zaprosił młodzież do udziału w konkursach, organizowanych przez opolskie Koło z okazji obchodów „Dnia Weterana”’. Na zakończenie prezes wręczył Pani Dyrektor pamiątkowy album z dedykacją. Młodzież przyjęła weteranów bardzo gościnnie, w sali tradycji szkoły zostali zapoznani z jej historią a w ramach podziękowania za interesujące prelekcje otrzymali drobne upominki. Pyszna grochówka uwieńczyła to wspaniałe spotkanie. Na zakończenie weterani zaproszeni zostali do ponownego odwiedzenia wołczyńskiej szkoły.

Posted in Nouvelles | Tagged , | Comments Off on Visite d'anciens combattants d'Opole au collège de Wołczyn,pl

Płk w st. spocz. dr nauk med. Henryk KOŁOSOWSI

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 21.01.2019 r. odszedł na wieczną  wartę weteran działań poza granicami państwa (uczestnika misji UNEF II) dr nauk med. płk w st. spoczynku Henryk Kołosowski. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 26.01.2019r o godz.13.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Cześć Jego Pamięci

Posted in Nouvelles | Tagged , , , | Comments Off on Colonel in st,,pl,dr nauk med,,da,Henryk KOŁOSOWSI,,pl. enterré. dr nauk med. Henryk KOŁOSOWSI

Życzenia od Pana Prezesa

Posted in Nouvelles | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Voeux du président,pl

Otwarcie Centrum Edukacji Historycznej

W dniu 10 listopada 2018 r. z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Warszawie przy ul. Wolskiej 46/48 uroczyście otwarto Centrum Edukacji Historycznej. Jest ono owocem współpracy Wolskiego Centrum Kultury z Zarządem Rejonu Wola Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Uroczystej inauguracji Centrum dokonali dyrektor Wolskiego Centrum Kultury Krzysztof Mikołajewski oraz prezes Zarządu Rejonu Wola ZKRPiBWP i członek Zarządu Głównego SKMP ONZ kol. Waldemar Baranowski, który jest również koordynatorem otwartego Centrum.
Continue reading

Posted in Nouvelles | Tagged , , , , , , | Comments Off on Ouverture du Centre d'Éducation Historique,pl