In Szczecin, cooperation was discussed,pl

On 14 marca wiceprezes Zarządu Głównego SKMP ONZ Kol. Waldemar Wojtan, oraz skarbnik ZG Kol. Krzysztof Adamczyk towarzyszyli Panu prezesowi Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Colonel. dr. hab. Ryszardowi Sobierajskiemu w spotkaniu ze Zarządem Szczecińskiego Koła nr 19 Peacekeeping Veterans Association of the United Nations. Zarząd koła zapoznał członków Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z głównymi kierunkami działalności Stowarzyszenia oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy koła na rok 2018. Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on In Szczecin, cooperation was discussed,pl

A representative of Moldovan veterans in the UN SKMP,pl

On 13 bm. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ wiceprezydent Światowej Federacji Weteranów, prezes SKMP ONZ Kol. Stanisław Woźniak spotkał się z koordynatorem Stowarzyszenia Kombatantów Wojen Lokalnych i Konfliktów Zbrojnych Republiki Mołdawii Panem Alikiem Brighidinem. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Głównego SKMP ONZ. Prezes Woźniak zapoznał gościa z celami i bieżącą działalnością Światowej Federacji Weteranów oraz Stowarzyszenia.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on A representative of Moldovan veterans in the UN SKMP,pl

Celebrations commemorating the transformation of the ZWZ in AK,pl

11 February. in Warsaw, celebrations took place,,pl,anniversary of transformation of the Union of Armed Struggle into the Home Army and,,pl,anniversary of the creation of the Diversion Direction of the Home Army Main Command,,pl 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 75. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Celebrations commemorating the transformation of the ZWZ in AK,pl

Col. Joseph Banak went on eternal guard,pl

It is with deep regret to announce, that on 24 January 2018 r. departed on eternal guard our colleague from the wheel no 16 Warsaw S. P. Col. st. buried. Joseph Banak,,pl,will be celebrated,,pl,Field Cathedral WP,,pl,Long,,pl,followed by a burial in the cemetery of St. Rembertów,,pl,mushroom,,pl,Willing to participate in the funeral ceremony,,pl,will take the Street,,pl,long coach,,pl,Joseph Banak was an active member of the wheel No.,,pl,SKMP UN Mokotów,,pl,Participant of the International Commission of Control and Supervision in Vietnam,,pl,Author of a volume of poems entitled "Regards page Family - Holy Cross Mountains",,pl,In Volume also includes dedicated lines for missions,,pl,who declaimed on different celebrations organized by the UN SKMP,,pl,The Main Board consists SKMP UN family of the deceased sincere condolences,,pl.
Most of the economic activity involved with military service roles within various units of the Polish Army in degree from serial to Colonel.
Msza św. zostanie odprawiona 30 January.(wtorek) at. 11.00 w Katedrze Polowej WP, st. Długa 13/15, po czym nastąpi pogrzeb na cmentarzu w Rembertowie ul. Grzybowa.
Chętnych do udziału w ceremonii pogrzebowej, dowiezie z ul. Długiej autokar.
Śp. Colonel. Józef BANAK był aktywnym członkiem koła nr 16 SKMP ONZ Warszawa Mokotów. Uczestnik Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie. Autor tomiku wierszy zatytułowanego „Pozdrawiam strony rodzinne – Góry Świętokrzyskie”. W tomiku znalazły się również wiersze poświęcone misjom pokojowym, które deklamował na różnych uroczystościach organizowanych przez SKMP ONZ.
Zarząd Główny SKMP ONZ składa rodzinie zmarłego szczere wyrazy współczucia.

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on Col. Joseph Banak went on eternal guard,pl

16 bm. saying goodbye colleague wheels No,pl 8

With deep regret to inform,,pl,that left an eternal worth our colleague S. P,,pl,Maria SOSNOWSKA,,en,longtime member of the Board Circle No.,,pl,Warsaw-Bemowo,,pl,S. P,,pl,Mrs. Maria was a veteran of missions UNEF II,,pl,The funeral will be held on,,pl,Tuesday,,pl,North Cemetery after a service in the chair,,pl,in the chapel near the Church of St.,,pl,Ignatius Street,,pl,Kazimierz Wóycicki 14a,,pl,Hi Her Memory,,pl, że odeszła na wieczną warte nasza Koleżanka ś.p. Maria SOSNOWSKA, wieloletni członek Zarządu Koła nr 8 UN SKMP (Warszawa-Bemowo). Ś.p. Pani Maria była weteranem misji UNEF II. Pogrzeb odbędzie się w dniu 16 January. (wtorek) na Cmentarzu Północnym po nabożeństwie o godz. 9.15 w kaplicy koło kościoła pod wezwaniem Św. Ignacego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 14a.

Cześć Jej Pamięci

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on 16 bm. saying goodbye colleague wheels No,pl 8