Żegnamy Kolegę Stanisława (Jurka) KLATTA

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 lipca 2022 r. odszedł na wieczną wartę nasz Kolega mjr w st. spocz. Stanisław KLATT, saper, żołnierz zawodowy Wojska Polskiego, wieloletni członek warszawskiego Koła nr 7 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. W roku 1978 służył w misji pokojowej ONZ UNEF II w Egipcie. Aktywny i zaangażowany w działalność organizacyjną Stowarzyszenia, wieloletni przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SKMP ONZ. Odznaczony wieloma medalami resortowymi, organizacyjnym i okolicznościowymi oraz medalem W Służbie Pokoju.
W zmarłym tracimy dobrego Kolegę i Przyjaciela.

Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , , | Comments Off on Żegnamy Kolegę Stanisława (Jurka) KLATTA

Dzień Weterana w Poznaniu

W dniu 29 maja br. w Poznaniu przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich odbyła się uroczystość z okazji „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych”, „Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa”. Uroczystość zorganizował Zarząd poznańskiego Koła Nr 20 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego – Pana Michała Zielińskiego.
Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym uświetnił ją pododdział honorowy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych.

Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , , , , | Comments Off on Dzień Weterana w Poznaniu

APEL

Posted in Aktualności | Tagged , , , , , | Comments Off on APEL

Obchody Naszego Święta

W dniu 29 maja br. z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ – Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa – weterani z warszawskich kół Stowarzyszenie oddali hołd kolegom, którzy oddali życie w służbie pokoju lub odeszli na wieczną warte.

O godzi 1000 przedstawiciele Koła nr 16 SKMP ONZ w imieniu Zarządu Głównego złożyli wieniec przed pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa, znajdującym się obok Centrum Weterana. W uroczystości tej uczestniczyli również przedstawiciele współpracującego ze Stowarzyszeniem Samorządu Gminy Lesznowola.

Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , , , , | Comments Off on Obchody Naszego Święta

Opolskie obchody „Dnia Weterana”

W dniu 26 maja br. w Opolu, pod pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
W obchodach, z udziałem wojskowej asysty honorowej z 10 Blog., uczestniczyli weterani członkowie opolskiego Koła nr 25 SKMP ONZ, przedstawiciele lokalnych władz, służb mundurowych, uczniowie i poczty sztandarowe opolskich szkół, harcerze z Głubczyc, laureaci konkursu plastycznego nt. udziału Polaków w misjach pokojowych oraz mieszkańcy Opola.

Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , , , , , | Comments Off on Opolskie obchody „Dnia Weterana”