27. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Today began in Kielce,,pl,It presents the latest armament and military equipment from around the world,,pl,This year's MSPO is marked by the United States National Exhibition,,pl,The Strategic Partner of the fair is Polish Armaments Group,,pl,The exhibition took the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda,,pl,who announced a visit on the first day of the fair,,pl,At the fair presents its products over,,pl,companies from over,,pl,At the stands they are presented,,pl,helicopters,,pl,armored and rocket equipment,,pl,or explosives,,pl,Companies present modern communication technology,,pl,radio-electronic and optoelectronic equipment,,pl,and also food items,,pl,uniforms and medical supplies,,pl 27. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. W jego ramach prezentowane jest najnowsze uzbrojenie i sprzęt wojskowego z całego świata. Tegoroczne MSPO upływają pod znakiem Wystawy Narodowej Stanów Zjednoczonych. Partnerem Strategicznym targów jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Wystawę objął Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który zapowiedział wizytę w pierwszym dniu targów.
Na targach prezentuje swoje wyroby przeszło 600 firm z ponad 30 countries in the world. Na stoiskach prezentowane są, m.in. śmigłowce, sprzęt pancerny i rakietowy, czy materiały wybuchowe. Firmy prezentują nowoczesną technikę łączności, sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny, a także artykuły żywnościowe, mundury i materiały medyczne.
Traditionally, the fair was also present this time,,pl,Our stand no,,pl,w hali B,,ar,prepared by colleagues from Circle no,,pl,On the first day of the fair, the stand was served by colleagues from Radom,,pl,This is a great opportunity not only for business contacts,,pl,but for meetings and exchange of views and opinions on topics close to us,,pl,regarding the activities of the Association and the "outside world" that surrounds us,,pl,It is an opportunity to present the Association its tasks and goals,,pl,obtaining sponsors,,pl,a time to renew and strengthen friendships and to make contacts with members of other NGOs,,pl, Peacekeeping Veterans Association of the United Nations. Nasze stoisko nr 55 w hali B, przygotowali koledzy z Koła nr 9 w Kielce, którym bardzo dziękujemy.
Stoisko w pierwszym dniu targów obsługiwali Koleżanka i Koledzy z Radomia.
Fair, to wspaniała okazja nie tylko do kontaktów biznesowych, ale do spotkań oraz wymiany poglądów i opinii na tematy nam bliskie, dotyczące działalności Stowarzyszenia i otaczającego nas „świata zewnętrznego”. To możliwość prezentowania Stowarzyszenia jego zadań i celów, pozyskiwania sponsorów, czas odnawiania i umacniania przyjaźni oraz zawierania kontaktów z członkami innych organizacji pozarządowych.

cof
cof
Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on 27. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Colleague BUCZAK departed for eternal guard,pl

It is with deep regret to announce, that 12 July 2019 r., after a long and severe illness,,pl,years our colleague st,,pl,Alfred BUCZAK,,en,member of the circle,,pl,he served in the United Nations UNDOF peace mission in Syria as the commander of the car team,,pl,The funeral ceremony will take place on the day,,pl,at the Bródno Cemetery in Warsaw in a brick church,,pl,We offer words of sincere compassion to the family who are in sorrow,,pl, he left for eternal guard in age,,pl,our colleague colonel in st,,pl,resting Stanisław DUDZIŃSKI,,pl,founding member of the wheel no,,pl,SKMP OUR,,nl,Soldier of the Polish Army,,pl,Lawyer by education,,pl,& nbsp; Participated in the development team organizational documents,,pl,Statute of the Association,,pl,and later amendments to the Statute,,pl,he participated in the International Commission Control and Surveillance in Laos,,pl,Decorated with many medals,,pl,We lose in the deceased good friend and colleague,,pl,The farewell ceremony will take place in day,,pl,oo at the Funeral Home & nbsp; Powązki Military,,pl,The burial will take place on The cemetery in Zielonka,,pl,Honesty We put our compassion in the sadness of the family,,pl,on the International Day of Participants UN Peace Missions,,pl 79 lat nasz Kolega st. choir. the st. buried. Alfred BUCZAK. Żołnierz Wojska Polskiego, członek koła nr 16 UN SKMP, between 1979-1980 służył w misji pokojowej ONZ UNDOF w Syrii jako dowódca drużyny samochodowej. Odznaczony wieloma medalami. W zmarłym tracimy dobrego Kolegę i Przyjaciela.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 18 July 2019 r. at 10.30 na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie w Kościele murowanym. Wyrazy szczerego współczucia składamy pogrążonej w smutku Rodzinie.

Hi His Memory!

Posted in News | Tagged | Comments Off on Colleague BUCZAK departed for eternal guard,pl

The end of the competition "HEROES ARE AMONG US",pl

14 June. at the head office of the Board The main ZKRPiBWP in Warsaw was the ceremonial ending of the second edition the competition "HEROES ARE AMONG US",,pl,Mr. kmdr diploma,,pl,Henryk KALINOWSKI - President of the Management Board The Main Union of Veterans of the Republic of Poland and Former Political Prisoners,,pl,Mr. Arkadiusz URBAN adviser, Senator Anna Mari Anders,,pl,Secretary of State in & nbsp; office Chairman of the Council of Ministers,,pl,Ms. Magdalena SAWKA - chief specialist of the Department Ceremony of the Office for,,pl,Dr. Stanisław WOŹNIAK - president of the Main Board of the Association of Veterans of the Peace Missions UNO,,pl,Colonel dr hab,,pl,Witold LISOWSKI - chairman of the Competition Commission,,pl.
The ceremony was attended: Pan kmdr dypl. Henryk KALINOWSKI – prezes Za­rządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych; Pan Arkadiusz URBAN doradca Pani senator Anny Mari Anders – Sekretarza Stanu w kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Pani Magdalena SAWKA – główny specjalista Departamentu Uroczystości Urzędu ds. Veterans and Victims of Oppression; Pan gen. dr Stanisław WOŹNIAK – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kom­batantów Misji Pokojowych ONZ; Pan płk dr hab. Witold LISOWSKI – przewodniczący Komisji Konkursowej; winners II edition of the competition and parents and teachers accompanying them,pl.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on The end of the competition "HEROES ARE AMONG US",pl

Dzień Weterana w Poznaniu

On 29 May this year. Veteran's Day Activities Outside State – On the International Day of the UN Peacekeepers, Poznań veterans met at the Monument to Wielkopolska Insurgents,,pl,It was carried out in accordance with the military ceremonial with the participation of the honor division of the Land Forces Training Center,,pl,Crown Field Hetman Stefan Czarniecki and the Air Force Representative Orchestra,,pl,Representatives of local self-government took part in it,,pl,Marshal of the Wielkopolska Region and the Mayor of Poznań,,pl,representatives of the army and all other uniformed services as well as members of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions and other organizations associating former soldiers,,pl,Veteran's Day,,pl.
The ceremony was organized by Poznan Circle No. 20 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego – Pana Zbigniewa Hoffmanna. Obyła się ona zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem pododdziału honorowego z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania, przedstawiciele wojska oraz wszystkich pozostałych służb mundurowych a także członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ i innych organizacji zrzeszających byłych żołnierzy.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Dzień Weterana w Poznaniu

Warszawskie obchody Dnia Weterana

29 May this year. w Międzynarodowym Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Veteran's Day of Activities Outside the State Borders,,pl,members The Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions from the Warsaw Circles paid homage dead and fallen colleagues,,pl,on the territory of the Museum of the Polish Army delegation she laid a wreath in front of the obelisk "In tribute to the soldiers of the Polish Army killed in peacekeeping missions,,pl,of which there are urns with earth from all places where they died on missions Polish soldiers,,pl, członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Kół warszawskich oddali hołd zmarłym i poległym kolegom. The hours. 1000 na terenie Muzeum WP delegacja złożyła wieniec przed obeliskiem „W hołdzie żołnierzom Wojska Polskiego poległym na misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych” nieopodal, którego znajdują się urny z ziemią ze wszystkich miejsc gdzie ginęli na misjach polscy żołnierze.

Continue reading
Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Warszawskie obchody Dnia Weterana