National Independence Day,pl

11 November. dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we wszystkich większych miastach odbyły się uroczystości patriotyczne z udziałem weteranów członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
W ceremoniach tych brali udział przedstawiciele samorządów oraz władz terenowych, pododdziały wojska, Police, Border Guard, Państwowej Straży Pożarnej, Prison Service, Krajowej Administracji Skarbowej i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów, weteranów oraz byłych żołnierzy.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on National Independence Day,pl

V Holy Cross Memorial March,pl

On November 9,,pl,has already been traditional,,pl,organized by the Kielce Circle no,,pl,V Holy Cross March of Remembrance of the Fallen and the Dead in Missions outside the State,,pl,The weather was good and the participants traveled beautiful within a few hours,,pl,scenic route,,pl,"Red" tourist trail of the Jodłowa Forest,,pl,from St.,,pl,Catherine through Łysica to St.,,pl,Memory of colleagues,,pl,those who died and died on missions were honored with a moment of silence,,pl,lighting the symbolic "Memorial Candle" at the start of the march,,pl,The organizers of the march would like to thank veterans and supporters from the Kielce and Radom Circle of our Association for participating in the march.,,pl 2019 r., odbył się tradycyjny już, organizowany przez kieleckie Koło nr 9 Peacekeeping Veterans Association of the United Nations, V Świętokrzyski Marsz Pamięci Poległych i Zmarłych w Misjach poza Granicami Państwa. Pogoda dopisała a uczestnicy przemierzyli w ciągu kilku godzin przepiękną, malowniczą trasę – „czerwonym” szlakiem turystycznym Puszczy Jodłowej, ze Św. Katarzyny przez Łysicę do Św. Cross. Pamięć kolegów, poległych i zmarłych na misjach uczczono chwilą ciszy, zapalając na starcie Marszu symboliczny „Znicz Pamięci”. Organizatorzy marszu serdecznie dziękują za udział w marszu weteranom i sympatykom z kieleckiego i radomskiego Koła naszego Stowarzyszenia.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on V Holy Cross Memorial March,pl

Veterans remember,pl!

Traditionally, as every year, veterans, members of the United Nations Peacekeeping Association, light up memory lights for our fellow soldiers who have fallen and died in missions and operations outside the country, as well as colleagues who have gone to eternal guard,,pl,This year, this action was carried out in almost all the Association's Circles,,pl,Veterans also help in cleaning the graves and with the permission of the families leave permanent indicating emblems on the tombstones,,pl,that an Action Veteran rests here,,pl,with young people from the Complex of Economic and General Schools,,pl,Mikołaj Kopernik in Olesno met veterans from mission outside of Poland,,pl.
W tym roku akcję taką przeprowadzono prawie we wszystkich Kołach Stowarzyszenia. Weterani ponadto pomagają w sprzątaniu grobów oraz za zgodą rodzin pozostawiają na nagrobkach trwałe emblematy wskazujące, iż spoczywa tu Weteran Działań Poza Granicami Państwa.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on Veterans remember,pl!

Weterani w szkole w Oleśnie

On 25.10.2019 r. z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie spotkali się opolscy weterani misji poza granicami państwa. Invited by management,,pl,a member of the UN Board of the SKMP participated in the meeting,,pl,in Opole Colonel,,pl,on the day of the United Nations on the occasion of the 20th anniversary of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions, a National Scientific Conference was held at the Central Military Library in Warsaw,,pl,The conference was organized by the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,Central Military Library,,pl,Marshal Józef Piłsudski and the College of Euroregional Economy named after,,pl,Alcide De Gasperi in Józefów,,pl, w spotkaniu uczestniczyli członek ZG SKMP ONZ, President Circle No. 25 w Opolu płk(s) Edward Łakomy i st. choir. staff. Stanislaw Gawel.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on Weterani w szkole w Oleśnie

Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”

24 October. w dniu Narodów Zjednoczonych z okazji 20-rocznicy działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”.
Organizatorami Konferencji było Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Wyż-sza Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”