X Anniversary of the Founding of the Circle no,pl 45 UN SKMP

15 January., in Radom there were ceremonial celebrations of the 10th anniversary of the Circle no,,pl,in which members of the Circle and invited guests participated,,pl,Edward Kowalewski recalled the history of the creation of the Circle and summarized its 10 years of activity,,pl,The circle and its members are very active,,pl,so there was a lot to show off,,pl 45 Peacekeeping Veterans Association of the United Nations.
During the celebrations, w którym uczestniczyli członkowie Koła oraz zaproszeni goście, prezes Koła, member of the Board of the United Nations Col SKMP. Edward Kowalewski przypomniał historie powstania Koła oraz podsumował jego 10-letnią działalność. Koło oraz jego członkowie są bardzo aktywni, więc było się czym pochwalić.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , | Comments Off on X Anniversary of the Founding of the Circle no,pl 45 UN SKMP

Plenum of the United Nations SKMP Main Board,,pl,Debate at the University of Warsaw,,pl

11 January 2020 r. in Warsaw, the Plenary meeting of the Main Board of the Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions was held,,pl,after hearing the treasurer Kol,,pl,Krzysztof Adamczyk and representative of the Main Audit Commission Kol,,pl,Henryk Janus,,pl,adopted the Financial Report for,,pl,year and approved the budget estimate for a year,,pl,The Board also decided on the number of delegates for the autumn planned for this year,,pl,The National Congress of the Association and discussed other important matters for the Association,,pl,The meeting was also an opportunity to thank the most active members for their sacrificial social work for the Association and the veterans 'and veterans' milieu,,pl. The Main Board, po wysłuchaniu skarbnika Kol. Krzysztof Adamczyk was approved by the Budget Estimator for a year,,pl,in connection with the resignation of the current Secretary General of Col,,pl,Andrzej Jędrzejewski,,pl,decided to appoint Kol,,pl,Marek Sobieraj,,pl,The Board discussed other current affairs relevant for the Association and adopted the Association's work plan for,,pl,Chairman of the meeting President of the Central Board of the Col,,pl,Stanisław Woźniak thanked the members of the General Meeting attending for the substantive,,pl,sometimes heated discussions,,pl,during which the best solutions for the Association were developed,,pl,The plenum of the Association's General Assembly preceded the meeting of the National Council of the Environment of Veterans of UN Peacekeeping Missions appointed in,,pl 2020. The Main Board, w związku z rezygnacją dotychczasowego sekretarz generalnego Kol. Andrzeja Jędrzejewskiego, zdecydował o powołaniu na to stanowisko Kol. Marka Sobieraja, któremu serdecznie gratulujemy.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , , | Comments Off on Plenum of the United Nations SKMP Main Board,,pl,Debate at the University of Warsaw,,pl

Debata na Uniwersytecie Warszawskim

On 8 January. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się debata „o roli młodzieży w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa” – na zakończenie niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
W debacie referaty zaprezentowali następujący prelegenci:
– prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych;
– Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID;
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , , | Comments Off on Debata na Uniwersytecie Warszawskim

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on

Spotkanie wigilijne w Dowództwie Operacyjnym

19 December 2019 in Command Operational Types of Armed Forces,,pl,Kwiatkowski at Christmas Eve the table was met by staff and employees as well as invited guests,,pl,Meeting participants and soldiers of Polish Military Contingents,,pl,greeted the Deputy Operational Commander of the Armed Forces Gen.,,pl,Dr. Eng,,pl,Tadeusz Mikutel,,lv,A moment of silence gathered honored the deceased officer in PKW Latvia,,pl,a meeting of members of the Circle no,,pl,Association of Veterans of UN Peacekeeping Missions,,pl,The meeting was chaired by the president of the Circle,,pl,Ryszard Gard,,pl,During the meeting, in addition to summarizing the year and presenting plans for next year,,pl,two veterans of the mission on the Golan Heights were accepted into the Association,,pl,Yugoslavia and Afghanistan,,pl. gen. B. Kwiatkowskiego przy wigilijnym stole spotkała się kadra i pracownicy oraz zaproszeni goście. Uczestników spotkania oraz żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych, przywitał Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maj.. dr inż. GDP. Tadeusz Mikutel.
Chwilą ciszy zgromadzeni uczcili pamięci zmarłego oficera w PKW Łotwa.
Continue reading

Posted in News | Tagged , , , | Comments Off on Spotkanie wigilijne w Dowództwie Operacyjnym