W Szczecinie rozmawiano o współpracy

Auf 14 marca wiceprezes Zarządu Głównego SKMP ONZ Kol. Waldemar Wojtan, oraz skarbnik ZG Kol. Krzysztof Adamczyk towarzyszyli Panu prezesowi Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Oberst. dr. hab. Ryszardowi Sobierajskiemu w spotkaniu ze Zarządem Szczecińskiego Koła nr 19 Friedenssicherungseinsätze Veterans Association der Vereinten Nationen. Zarząd koła zapoznał członków Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z głównymi kierunkami działalności Stowarzyszenia oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy koła na rok 2018. Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , | Comments Off auf W Szczecinie rozmawiano o współpracy

Przedstawiciel mołdawskich kombatantów w SKMP ONZ

Auf 13 bm. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ wiceprezydent Światowej Federacji Weteranów, prezes SKMP ONZ Kol. Stanisław Woźniak spotkał się z koordynatorem Stowarzyszenia Kombatantów Wojen Lokalnych i Konfliktów Zbrojnych Republiki Mołdawii Panem Alikiem Brighidinem. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium Zarządu Głównego SKMP ONZ. Prezes Woźniak zapoznał gościa z celami i bieżącą działalnością Światowej Federacji Weteranów oraz Stowarzyszenia.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , | Comments Off auf Przedstawiciel mołdawskich kombatantów w SKMP ONZ

Feierlichkeiten zum Gedenken an die Umwandlung des ZWZ in AK,pl

11 Februar. w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 75. rocznicy utworzenia Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , | Comments Off auf Feierlichkeiten zum Gedenken an die Umwandlung des ZWZ in AK,pl

Col. Joseph Banak ging auf ewige Wache,pl

Mit tiefem Bedauern geben wir bekannt,, dass auf 24 Januar 2018 r. auf ewige Wache ging unser Kollege aus dem Rad nicht 16 Warschau S. P. Col. st. begraben. Józef BANAK,,pl,Die meisten seiner beruflichen Tätigkeit war mit dem Militärdienst in verschiedenen Einheiten der polnischen Armee in einem Rang von Rang zu Oberst verbunden,,pl,wird gelöscht,,pl,Dienstag,,pl,in der Feldabteilung der polnischen Armee,,pl,lang,,pl,und dann wird die Beerdigung auf dem Friedhof in Rembertów, ul,,pl,Pilz,,pl,Bereit, an der Trauerfeier teilzunehmen,,pl,er wird von ul nehmen,,pl,Ein langer Trainer,,pl,Józef BANAK war ein aktives Mitglied des Kreises Nr,,pl,UN SKMP Warschau Mokotów,,pl,Teilnehmer der Internationalen Kontroll- und Überwachungskommission in Vietnam,,pl,Autor eines Gedichtbands mit dem Titel "Grüße an Familienfeste - Świętokrzyskie Gebirge",,pl,Der Band enthält auch Gedichte, die Friedensmissionen gewidmet sind,,pl.
Większość aktywności zawodowej związał ze służba wojskową pełnioną w różnych jednostkach Wojska Polskiego w stopniu od szeregowego do pułkownika.
Msza św. zostanie odprawiona 30 Januar.(wtorek) bei. 11.00 w Katedrze Polowej WP, BIENENSTOCK. Długa 13/15, po czym nastąpi pogrzeb na cmentarzu w Rembertowie ul. Grzybowa.
Chętnych do udziału w ceremonii pogrzebowej, dowiezie z ul. Długiej autokar.
Die späte. Oberst. Józef BANAK był aktywnym członkiem koła nr 16 SKMP ONZ Warszawa Mokotów. Uczestnik Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie. Autor tomiku wierszy zatytułowanego „Pozdrawiam strony rodzinne – Góry Świętokrzyskie”. W tomiku znalazły się również wiersze poświęcone misjom pokojowym, die er bei verschiedenen Zeremonien, die von der UN SKMP organisiert wurden, rezitierte,,pl,Der Hauptausschuss der UN SKMP legt der Familie des Verstorbenen aufrichtiges Beileid aus,,pl,Wir informieren Sie mit tiefem Bedauern,,pl,dass unser verstorbener Colonel, p,,pl,Maria SOSNOWSKA,,en,ein langjähriges Mitglied der Koło-Geschäftsführung Nr,,pl,Warschau-Bemowo,,pl,S. P,,pl,Frau Maria war eine Veteranin der UNEF-II-Mission,,pl,Die Beerdigung wird am stattfinden,,pl,auf dem Nordfriedhof nach dem Gottesdienst in,,pl,in der Kapelle in der Nähe der Kirche St. gewidmet,,pl,Ignacy an der Ul,,pl,Kazimierza Wóycickiego 14a,,pl,Hallo, Ihre Erinnerung,,pl.
Zarząd Główny SKMP ONZ składa rodzinie zmarłego szczere wyrazy współczucia.

Posted in Nachrichten | Tagged , , , | Comments Off auf Col. Joseph Banak ging auf ewige Wache,pl

16 bm. Abschied Kollege Räder Nein,pl 8

Z głębokim żalem informujemy, że odeszła na wieczną warte nasza Koleżanka ś.p. Maria SOSNOWSKA, wieloletni członek Zarządu Koła nr 8 UN SKMP (Warszawa-Bemowo). Ś.p. Pani Maria była weteranem misji UNEF II. Pogrzeb odbędzie się w dniu 16 Januar. (wtorek) na Cmentarzu Północnym po nabożeństwie o godz. 9.15 w kaplicy koło kościoła pod wezwaniem Św. Ignacego przy ul. Kazimierza Wóycickiego 14a.

Cześć Jej Pamięci

Posted in Nachrichten | Tagged , , , | Comments Off auf 16 bm. Abschied Kollege Räder Nein,pl 8