Spotkanie z Kombatantami w Krakowie

26 Januar 2016 r. w Spółdzielczym Domu Jubilat w Krakowie odbyło się posiedzenie plenarne Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W posiedzeniu poza członkami Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego uczestniczyli: p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk, Vizepräsident ZG SKMP UN, sekretarz generalny Zarządu Głównego ZKRPiBWP Waldemar Wojtan, burmistrzowie i wójtowie małopolskich miast i gmin, które współpracują i pomagają weteranom. Podczas posiedzenia minister Kasprzyk odznaczył osoby zasłużone medalami „Pro Patria”. Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , | Comments Off auf Spotkanie z Kombatantami w Krakowie

Frohe Weihnachten

Drodzy Weterani Misji Pokojowych ONZ,

Mija kolejny rok działalności naszego Stowarzyszenia. Dzięki Państwa ogromnemu zaangażowaniu – realizowaliśmy, podobnie jak w latach ubiegłych, nasze cele statutowe.
W tym szczególnym dniu składam wszystkim Koleżankom i Kolegom serdeczne podziękowania za Wasz wysiłek, inwencję oraz wymierne osiągnięcia.
Gorące podziękowania kieruję do Prezesów oraz członków Kół regionalnych za wzorową organizację oraz przeprowadzenie na wysokim poziomie przedsięwzięć wynikających z planu zamierzeń na 2016 JAHR.
Dziękuję Państwu za integrację naszego środowiska, zaangażowanie w organizację Veterans Day, za wychowawczo-patriotyczne spotkania z młodzieżą oraz promocję udziału Polski w misjach Pokojowych ONZ.
Szanowne Koleżanki i Koledzy, z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżających się Nowego 2017 Roku życzę wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia i Weteranom zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
W imieniu Zarządu Głównego, PRÄSIDENT

Dr. Stanislaw WOŹNIAK
gen. BRIGG. der st. begraben.

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , , | Comments Off auf Frohe Weihnachten

Die feierliche Versammlung der Mitglieder des Kreises Nr 16 UN SKMP

14 Dezember 2016 r. odbyło się w Warszawie, w siedzibie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych zebranie członków Koła nr 16 Friedenssicherungseinsätze Veterans Association der Vereinten Nationen. Zebraniu przewodniczył prezes Koła Kol. Janusz Gorecki.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , | Comments Off auf Die feierliche Versammlung der Mitglieder des Kreises Nr 16 UN SKMP

28 Jahrestag der Friedensnobelpreisträger UN-Truppen zu geben

In Jaroslawl das Jubiläum zu Ehren der Friedensnobelpreisträger UN-Truppen. Der Hauptorganisator der Zeremonie war Yaroslavsky Rad SKMP UN. Feste nahm Ehrenpatronat: Untere Karpaten Woiwod – Ewa Leniart, Marschall der Woiwodschaft Vorkarpaten - Wladyslaw Ortyl und der Gouverneur Jaroslawski - Tadeusz Kren.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , | Comments Off auf 28 Jahrestag der Friedensnobelpreisträger UN-Truppen zu geben

50. Jahrestag der Schule in Pulawy

Auf 24 November 2016 roku odbył się jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym Miłosierdzia Bożego, po której wszyscy uczestnicy udali się do Domu Chemika gdzie o godz. 10.00 begann der offizielle Teil der Zeremonie.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , | Comments Off auf 50. Jahrestag der Schule in Pulawy