Independence Day,pl

11 listopad br. dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we wszystkich większych miastach odbyły się uroczystości patriotyczne z udziałem weteranów członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
W ceremoniach tych brali udział przedstawiciele samorządów oraz władz terenowych, pododdziały wojska, Polizei, Grenzsoldat, Państwowej Straży Pożarnej, Prison Service, Krajowej Administracji Skarbowej i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów, weteranów oraz byłych żołnierzy.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , | Comments Off auf Independence Day,pl

V Świętokrzyski Marsz Pamięci

W dniu 9-go listopada 2019 r., odbył się tradycyjny już, organizowany przez kieleckie Koło nr 9 Friedenssicherungseinsätze Veterans Association der Vereinten Nationen, V Świętokrzyski Marsz Pamięci Poległych i Zmarłych w Misjach poza Granicami Państwa. Pogoda dopisała a uczestnicy przemierzyli w ciągu kilku godzin przepiękną, malowniczą trasę„czerwonym” szlakiem turystycznym Puszczy Jodłowej, ze Św. Katarzyny przez Łysicę do Św. Kreuz. Pamięć kolegów, poległych i zmarłych na misjach uczczono chwilą ciszy, zapalając na starcie Marszu symboliczny „Znicz Pamięci”. Organizatorzy marszu serdecznie dziękują za udział w marszu weteranom i sympatykom z kieleckiego i radomskiego Koła naszego Stowarzyszenia.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , | Comments Off auf V Świętokrzyski Marsz Pamięci

Veteranen erinnern sich,,pl,Veteranen an der Schule in Olesno,,pl!

Tradycyjnie jak co roku weterani członkowie Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ zapalają światełka pamięci naszym kolegom żołnierzom poległym i zmarłym w misjach i operacjach poza granicami państwa oraz kolegom którzy odeszli na wieczną wartę.
W tym roku akcję taką przeprowadzono prawie we wszystkich Kołach Stowarzyszenia. Weterani ponadto pomagają w sprzątaniu grobów oraz za zgodą rodzin pozostawiają na nagrobkach trwałe emblematy wskazujące, iż spoczywa tu Weteran Działań Poza Granicami Państwa.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , | Comments Off auf Veteranen erinnern sich,,pl,Veteranen an der Schule in Olesno,,pl!

Weterani w szkole w Oleśnie

Auf 25.10.2019 r. mit jungen Menschen aus dem Komplex der Wirtschafts- und allgemeinbildenden Schulen,,pl,Mikołaj Kopernik in Olesno traf Veteranen von einer Mission außerhalb Polens,,pl,Eingeladen vom Management,,pl,Ein Mitglied des UN-Vorstands der SKMP nahm an dem Treffen teil,,pl,Am Tag der Vereinten Nationen fand anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Vereinigung der Veteranen der Friedenssicherungsmissionen der Vereinten Nationen eine nationale wissenschaftliche Konferenz in der zentralen Militärbibliothek in Warschau statt,,pl,Die Konferenz wurde von der Association of Mission Veterans organisiert,,pl,In Jachranka fand der fünfte Nationalkongress der Delegierten der Vereinigung der Veteranen der Friedenssicherungsmissionen der Vereinten Nationen statt,,pl,Er nahm am Kongress teil,,pl,aus den Kreisen der Vereinigung ausgewählt,,pl,Delegierte aus ganz Polen,,pl. Mikołaja Kopernika w Oleśnie spotkali się opolscy weterani misji poza granicami państwa. Zaproszeni przez dyrekcję, w spotkaniu uczestniczyli członek ZG SKMP ONZ, Präsident der Kreis Nr. 25 w Opolu płk(s) Edward Łakomy i st. chor. STAB. Stanislaw Gawel.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , | Comments Off auf Weterani w szkole w Oleśnie

Wissenschaftliche Konferenz,,pl,"Polen in Friedensmissionen und Operationen",,pl. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”

24 Oktober. w dniu Narodów Zjednoczonych z okazji 20-rocznicy działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”.
Organizatorami Konferencji było Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Wyż-sza Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , , | Comments Off auf Wissenschaftliche Konferenz,,pl,"Polen in Friedensmissionen und Operationen",,pl. „Polska w misjach i operacjach pokojowych”