Lubelskie obchody „Narodowego Dnia Zwycięstwa”

W dniu 8 maja 2021 r. w 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, mieszkańcy Lublina tradycyjnie, jak co roku, uczcili pamięć ofiar tej wojny.
Lubelskie obchody 76 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe, parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji kombatanckich, jednostek wojskowych garnizonu, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służby więziennej oraz mieszkańcy miasta.

Continue reading
Posted in Aktualności | Tagged , , | Comments Off on Lubelskie obchody „Narodowego Dnia Zwycięstwa”

Obchody święta Konstytucji 3 Maja w Lublinie

Obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Lublinie rozpoczęła uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny w archikatedrze lubelskiej.
Główna część uroczystości odbyła się na Placu Litewskim. Po złożeniu meldunku Dowódcy Garnizonu, Orkiestra Wojskowa odegrała hymn państwowy i pieśń „Witaj majowa jutrzenko”. Następnie głos zabrali: Wojewoda Lubelski, Lech Sprawka oraz Minister Edukacji Narodowej, Przemysław Czarnek, który odczytał przesłanie Prezesa Rady Ministrów do uczestników uroczystości. Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , , | Comments Off on Obchody święta Konstytucji 3 Maja w Lublinie

Pożegnaliśmy Kol. Duchowskiego

Dnia 30 marca br. na cmentarzu przy ul Wolskiej w Warszawie pożegnaliśmy naszego Kolegę Weterana, byłego ambasadora i wieloletniego pracownika MSZ Kazimierza Antoniego Duchowskiego. Żonie zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Posted in Aktualności | Tagged , , , | Comments Off on Pożegnaliśmy Kol. Duchowskiego

Kol. Edward Łakomy zasłużonym obywatelem miasta Opole

25 marca br. Rada Miasta Opole nadała tytuł „Zasłużony Obywatel Miasta Opole” członkowi Zarządu Głównego SKMP ONZ, prezesowi koła nr 25 Stowarzyszenia Kol. Edwardowi Łakomemu. Kol. Edward po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Samochodowej pełnił służbę wojskową w Ostrowie Wlkp. i w Opolu. W latach 1974 -1975 pełnił służbę w misji pokojowej ONZ (UNEF II) w Egipcie na stanowisku zastępcy dowódcy Wydzielonej Grupy „SUEZ’’. W 1984 r. został oddelegowany do pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej, jako nauczyciel akademicki. Po przejściu do rezerwy kontynuował pracę dydaktyczną, jako nauczyciel „Przysposobienia obronnego” obecnie „Edukacji dla bezpieczeństwa” w szkołach średnich województwa opolskiego. Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , , | Comments Off on Kol. Edward Łakomy zasłużonym obywatelem miasta Opole

Pożegnanie Kolegi Kazimierza Duchowskiego

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dnia 20 marca 2021 r. w Warszawie odszedł na wieczną wartę nasz Kolega Kazimierz Antoni Duchowski, wieloletni członek Kola Nr 31 w Gdyni. W latach (1957–1959) Kol Duchowski był tłumaczem w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie. Wieloletni dyplomata i pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był zastępcą dyrektora Instytutu Polskiego w Londynie (1967–1972), kierownikiem wydziału brytyjskiego w MSZ (1972–1975), I sekretarzem w ambasadzie PRL w Waszyngtonie (1975–1979), kierownikiem wydziału północnoamerykańskiego w MSZ (1979–1982), radcą-ministrem w ambasadzie PRL w Londynie (1982–1987), zastępcą dyrektora Departamentu Europy Zachodniej (1987) i dyrektorem Departamentu Ameryk (1988–1991). 17 października 1991 został ambasadorem RP w Kostaryce, akredytowanym także w Hondurasie, Salwadorze, Gwatemali, Panamie i Belize. Funkcję pełnił do 1996. W latach (1999-2002) kierownik Ambasady RP w Phnom Penh w randze ambasadora ad personam.

Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , , | Comments Off on Pożegnanie Kolegi Kazimierza Duchowskiego