AUFRUF,ro

Posted in Nachrichten | Comments Off auf AUFRUF,ro

Berufung der Hauptplatine,pl

Posted in Nachrichten | Tagged , , | Comments Off auf Berufung der Hauptplatine,pl

Kollege Frączkiewicz ging zur ewigen Wache,pl

Z głębokim żalem informujemy, dass auf 24 lutego br., alt 98 lat odszedł na wieczną wartę, wieloletni członek koła nr 7 Naszego Stowarzyszenia płk w st. spoczynku Stanisław FRĄCZKIEWICZ. Saper, żołnierz Wojska Polskiego, w którym w ciągu 41 lat służby przeszedł wszystkie szczeble kariery od dowódcy plutonu po starszego specjalistę Sztabu Generalnego WP.  W roku 1956 służył w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Indochinach. In 1985 er in den Ruhestand. Za wzorową służbę i działalność społeczną uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami wojskowymi i medalami honorowymi. VON 2000 r. ein aktives Mitglied der Vereinigung der Veteranen der UN-Friedensmissionen. W zmarłym tracimy dobrego Kolegę i Przyjaciela.
Ceremonia Pogrzebowa odbędzie się w dniu 28 Februar 2020 r. bei. 12:00 w kościele p.w. St.. Feliksa z Kantalicjo, ul Kościuszkowców 85, Marysin Wawerski.
W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Rodzinie zmarłego – składamy wyrazy współczucia.

Hallo Sein Speicher!

Posted in Nachrichten | Tagged , , | Comments Off auf Kollege Frączkiewicz ging zur ewigen Wache,pl

75. Jahrestag brechen die Pommersche

Auf 12-14 Februar. członkowie SKMP ONZ uczestniczyli w uroczystościach 75 rocznicy przełamania Wału Pomorskiego i ustanowienia polskiej administracji na Pomorzu Zachodnim.
Główne uroczystości odbyły się na wałeckim Cmentarzu Wojennym gdzie po apelu poległych i salwie honorowej, delegacje Kombatantów, Sybiraków, TRUPPEN, Polizei, zakładów pracy, Schulen, złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Kwiaty od SKMP ONZ złożyli Koledzy z kół Nr 49 z Wałcza i 19 ze Szczecina.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , , , | Comments Off auf 75. Jahrestag brechen die Pommersche

75. Jahrestag der Kämpfe um Żagań,,pl,Jahrestag des Koszalin-Kreises der Vereinten Nationen SKMP,,pl,Sommer des Warschauer Kreises Nr,,pl

Auf 14 Februar. w Żaganiu na Placu Gen. Maczka odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia miasta i ewakuacji alianckich jeńców wojennych z obozów Stalag VIII C i Stalag Luft 3. Obchody zorganizował Urząd Miasta Żagań wspólnie z 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej i Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Uroczystości przeprowadzono zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Kompanię honorową i poczet sztandarowy wystawił 11. Bataillonsgefechtsstand.
Lesen Sie weiter

Posted in Nachrichten | Tagged , , | Comments Off auf 75. Jahrestag der Kämpfe um Żagań,,pl,Jahrestag des Koszalin-Kreises der Vereinten Nationen SKMP,,pl,Sommer des Warschauer Kreises Nr,,pl