75. anniversaire des combats pour Żagań,,pl,anniversaire du Cercle Koszalin des Nations Unies SKMP,,pl,été du cercle de Varsovie non,,pl

Sur 14 Février. w Żaganiu na Placu Gen. Maczka odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia miasta i ewakuacji alianckich jeńców wojennych z obozów Stalag VIII C i Stalag Luft 3. Obchody zorganizował Urząd Miasta Żagań wspólnie z 11. Division de cavalerie blindée Lubuskie et musée du camp de prisonniers de Żagań,,pl,Les célébrations se sont déroulées conformément au cérémonial militaire,,pl,Il a émis une entreprise honorifique et un ensemble de bannières,,pl,au Musée de la défense anti-aérienne de Koszalin une réunion solennelle des membres du cercle n °,,pl,Nations Unies SKMP à l'occasion de,,pl,anniversaire de sa création,,pl,Des représentants des autorités provinciales ont honoré la réunion de cérémonie de leur présence,,pl,Gouvernement municipal et local de Koszalin et villes et municipalités adjacentes,,pl,Un large éventail de représentants de l'armée - commandant de la garnison de Koszalin,,pl,WOG,,de,présidents d'associations amies,,pl,anniversaire,,pl,anniversaire le soulèvement a célébré le cercle non,,pl,Association des vétérans de la paix ONU & nbsp; Varsovie,,pl,Mokotów,,pl. Uroczystości przeprowadzono zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Kompanię honorową i poczet sztandarowy wystawił 11. commandement du bataillon.

La cérémonie s'est déroulée: CAPITAINE 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, gen. Major. Stanisław Czosnek, Burmistrz Andrzej Katarzyniec, dowódcy jednostek wojskowych i szefowie instytucji garnizonu, radni Rady Miasta, delegacje Policji i Straży Pożarnej. Licznie przybyła młodzież szkolna z nauczycielami i szkolnymi sztandarami oraz mieszkańcy Żagania. W uroczystościach uczestniczył pododdział Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Przybyli także przedstawiciele organizacji pozarządowych weteranów i kombatantów z Żar i Żagania w tym licznie reprezentowane było Koło Nr 10 Des Nations Unies SKMP.
Discours occasionnels: Burmistrz Andrzej Katarzyniec i dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich Marek Łazarz.
Podczas uroczystości odznaki pamiątkowe Weterana Działań Poza Granicami Państwa członkom SKMP ONZ wręczył dowódca 11. LDKPanc. gen. Major. Stanisław Czosnek.
Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów przy pomniku 1. Korpusu Pancernego i 1. Dywizji Pancernej oraz defilada kompanii honorowej.

Cette entrée a été publiée dans Nouvelles et marqué , , . Bookmark l' permalien.

Les commentaires sont fermés.