75. anniversary of the fighting for Żagań,,pl,Anniversary of the United Nations SKMP Koszalin Circle,,pl,summer of Warsaw Circle no,,pl

On 14 February. w Żaganiu na Placu Gen. Maczka odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia miasta i ewakuacji alianckich jeńców wojennych z obozów Stalag VIII C i Stalag Luft 3. Obchody zorganizował Urząd Miasta Żagań wspólnie z 11. Lubuskie Armored Cavalry Division and Prison Camp Museum in Żagań,,pl,The celebrations were conducted in accordance with the Military Ceremonial,,pl,He issued an honorary company and banner set,,pl,at the Museum of Anti-Air Defense in Koszalin a solemn meeting of members of Circle No.,,pl,United Nations SKMP on the occasion of,,pl,anniversary of its creation,,pl,Representatives of the provincial authorities honored the ceremonial meeting with their presence,,pl,Koszalin municipal and local government and adjacent cities and municipalities,,pl,A wide range of army representatives - commander of the Koszalin Garrison,,pl,WOG,,de,presidents of friendly Associations,,pl,Anniversary,,pl,anniversary the uprising celebrated the Circle no,,pl,Association of Peace Veterans UN & nbsp; Warsaw,,pl,Mokotów,,pl. Uroczystości przeprowadzono zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Kompanię honorową i poczet sztandarowy wystawił 11. battalion command.

The ceremony was attended: commander 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, gen. Maj.. Stanisław Czosnek, Burmistrz Andrzej Katarzyniec, dowódcy jednostek wojskowych i szefowie instytucji garnizonu, radni Rady Miasta, delegacje Policji i Straży Pożarnej. Licznie przybyła młodzież szkolna z nauczycielami i szkolnymi sztandarami oraz mieszkańcy Żagania. W uroczystościach uczestniczył pododdział Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Przybyli także przedstawiciele organizacji pozarządowych weteranów i kombatantów z Żar i Żagania w tym licznie reprezentowane było Koło Nr 10 UN SKMP.
Occasional speeches: Burmistrz Andrzej Katarzyniec i dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich Marek Łazarz.
Podczas uroczystości odznaki pamiątkowe Weterana Działań Poza Granicami Państwa członkom SKMP ONZ wręczył dowódca 11. LDKPanc. gen. Maj.. Stanisław Czosnek.
Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów przy pomniku 1. Korpusu Pancernego i 1. Dywizji Pancernej oraz defilada kompanii honorowej.

This entry was posted in News and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.