75. Anniversary break the Pomeranian

On 12-14 February. członkowie SKMP ONZ uczestniczyli w uroczystościach 75 anniversary of the break of the Pomeranian Wall and the establishment of the Polish administration in Western Pomerania,,pl,The main ceremonies were held at the Walecki War Cemetery where after the roll call and the salute of honor,,pl,Veterans' delegations,,pl,Sybiraków,,pl,workplaces,,pl,laid wreaths and bunches of flowers at the monument,,pl,Flowers from the UN SKMP were made by colleagues from wheels Nr,,pl,from Wałcz and,,pl,from Szczecin,,pl,Pomeranian Wall,,pl,in Żagań on Plac Gen,,pl,Maczka commemorative ceremonies were held,,pl,anniversary of the city's liberation and the evacuation of Allied prisoners of war from Stalag VIII C and Stalag Luft,,pl,The celebrations were organized by the City of Żagań together with,,pl.
Główne uroczystości odbyły się na wałeckim Cmentarzu Wojennym gdzie po apelu poległych i salwie honorowej, delegacje Kombatantów, Sybiraków, army, Police, zakładów pracy, schools, złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Kwiaty od SKMP ONZ złożyli Koledzy z kół Nr 49 z Wałcza i 19 ze Szczecina.
Wśród nich był Kol. płk Edward Urbanowicz, którego ojciec był uczestnikiem tych walk.
Podobne uroczystości z udziałem przedstawicieli władz, samorządów, parliament, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców odbyły się w Pile, pod hasłem 75 rocznicy powrotu Piły do Macierzy. W uroczystościach tych uczestniczyli członkowie pilskiego Koła Nr 24 UN SKMP, którzy złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym to zdarzenie.

This entry was posted in News and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.