29. anniversary of the Preparation Center for Foreign Missions,pl

14 September. kieleckie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych obchodziło XXIX rocznicę powstania. The training center Kielce-Bukówka was established by the ordinance of the Chief of General Staff of the Polish Army, No. PF 82 / Org,,pl,The unit was created,,pl,as the Military Training Center for the needs of the UN Peace Forces,,pl,On the day of the feast, soldiers and employees of the unit headed by the commander gathered on the parade ground,,pl,commander of the Kielce Garrison - Colonel Paweł Chabielski,,pl,and invited guests,,pl. on 10.07.1989 r. Jednostka powstał, jako Wojskowe Centrum Szkolenia dla potrzeb Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W dniu święta na placu apelowym zgromadzili się żołnierze i pracownicy jednostki na czele z komendantem, dowódcą Garnizonu Kielce – płk Pawłem Chabielskim, oraz zaproszeni goście.
In a short occasional speech, the commandant emphasized ... "We are the only center in Poland,,pl,who trains so comprehensively and I am very happy,,pl,that we can just the best of the best host with us ",,pl,said Paweł Chabielski,,pl,"The training is not just for land soldiers,,pl,but also sailors and pilots,,pl,who are later sent to various parts of the world,,pl,to Iraq and Afghanistan,,pl,The center is considered by many to be exceptional,,pl,but also the best in the country,,pl,which from the day of its creation he sent to the world on foreign missions,,pl,thousands of soldiers and employees of the defense department ",,pl, który szkoli tak kompleksowo i cieszę się bardzo, że możemy właśnie tych najlepszych z najlepszych gościć u nas” – zaznaczył płk Paweł Chabielski. „Szkolenia przechodzą tu nie tylko żołnierze wojsk lądowych, ale także marynarze i piloci, którzy później wysyłani są w różnie strony świata, m.in. do Iraku i Afganistanu. Ośrodek przez wielu uznawany nie tylko za wyjątkowy, ale i najlepszy w kraju, który od dnia powstania wysłał w świat na misje zagraniczne – tysiące żołnierzy i pracowników resortu obrony”.
The celebrations also became an opportunity for summaries,,pl,Members of the parliament in Świętokrzyskie underlined,,pl,that the unit on Bukówka,,pl,it is the pride of Kielce and the whole region,,pl,This is a great honor for Kielce,,pl,which for many years have been associated with this excellent unit,,pl,Among the invited parliamentarians,,pl,representatives of local and self-government authorities as well as former commanders and representatives of veteran organizations,,pl,the ZG member of our Association participated in the celebrations,,pl,in Kielce, col,,pl,which was commemorated with a jubilee commemorative medal,,pl,Other members of the Association were also among those honored,,pl,Lieutenant Colonel Marcin Matczak,,pl,soldier from,,pl,summer internship,,pl. Świętokrzyscy parlamentarzyści podkreślali, że jednostka na Bukówce, to duma Kielc i całego regionu. To wielka nobilitacja dla Kielc, które od wielu lat kojarzone są z tą znakomitą jednostką. Wśród zaproszonych gości parlamentarzystów, przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych oraz byłych komendantów i przedstawicieli organizacji kombatanckich, w uroczystościach uczestniczył członek ZG naszego Stowarzyszenia, President Circle No. 9 w Kielcach kol. Dariusz Stepien, który uhonorowany został przez komendanta jubileuszowym medalem pamiątkowym. Wśród wyróżnionych znaleźli się również inni członkowie Stowarzyszenia – podpułkownik Marcin Matczak, żołnierz z 20 – letnim stażem – received the Medal of the Armed Forces in the Service of the Fatherland and the Honorary Medal of the Land Forces,,pl,These are exceptional decorations,,pl,underlines,,pl,It is an expression of our commitment to service,,pl,it is an expression of this,,pl,that Armed Forces,,pl,as an institution,,pl,in which we serve, we appreciate our efforts and efforts,,pl,says Lieutenant Colonel Marcin Matczak,,pl,head of the CPdMZ Training Department in Kielce,,pl,Another awarded person is a supporting member of our Association,,pl,director of the Provincial Culture Center,,pl,Józef Piłsudski in Kielce - Jarosław Machnicki,,pl,who was honored with a commemorative medal in thanks for the fruitful cooperation between WDK and CPdMZ,,pl,The jubilee celebration ended with a parade of subunits,,pl. To wyjątkowe odznaczenia, podkreśla. – Jest to wyraz naszego zaangażowania w służbę, jest to wyraz tego, że Siły Zbrojne, jako instytucja, w której służymy docenia nasze wysiłki i starania – mówi ppłk Marcin Matczak, szef Wydziału Szkolenia CPdMZ w Kielcach. Kolejny wyróżniony to członek wspierający naszego Stowarzyszenia – dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach – Jarosław Machnicki, który został uhonorowany pamiątkowym medalem w podziękowaniu za owocną współpracę WDK z CPdMZ. Jubileuszowe obchody zakończyła defilada pododdziałów.

This entry was posted in News and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.