26. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

На 4 – 7 Сентябрь 2018 года,,pl,имело место,,pl,Среди сотен экспонентов также было это время,,pl,Ярмарку посетили тысячи людей,,pl,и среди них несколько сотен наших стендов,,pl,подготовленный коллегами из Koło nr,,pl,Dariusz Stępnia,,pl,Рышард Вальчак,,pl,Мариуш Белецки,,pl,Петр Ягодзинский и Шимон Поморски,,pl,Большое спасибо,,pl,Август 2018 года,,pl,На площади Свободы в Кельце состоялось торжественное празднование Дня польской армии,,pl,... «Текущий праздник особенный,,pl,потому что мы отмечаем столетнюю годовщину восстановления независимости Польши,,pl,Сегодня мы помним всех непоколебимых солдат, сражающихся за свою родину », - сказал полковник Павел Чабильский,,pl. в Кельце, odbył się 26. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Wśród setek wystawców nie zabrakło i tym razem, Миротворческие Ассоциация ветеранов Организации Объединенных Наций. Targi odwiedziło tysiące osób, a spośród nich kilkaset nasze stoisko, przygotowane przez kolegów z Koła nr 9 в Кельце: Dariusza Stępnia, Ryszarda Walczaka, Mariusza Bieleckiego, Piotra Jagodzińskiego i Szymona Pomorskiego, którym bardzo dziękujemy.
Na stoisku Kolegów z Kielc w różnych dniach wspomagali: wiceprezes ZG SKMPONZ Kol. Вальдемар Wojtan, sekretarz generalny ZG Andrzej Jędrzejewski, członkowie ZG koledzy Jerzy Kurowski, Eugeniusz Lipert i Edward Kowalewski oraz prezesi kół z różnych czasem odległych miast: Alicja Żołnierczyk, Лешек Tanas,hu, Grzegorz Muryn i Jerzy Ludwin. Na stoisku można było spotkać liczne grono członków Stowarzyszenia w większości w strojach organizacyjnych. Jak podkreślają gospodarzetakiej liczby odwiedzających stoisko członków SKMPONZ jeszcze nigdy nie było.
Ярмарка, to wspaniała okazja nie tylko do kontaktów biznesowych, ale do spotkań oraz wymiany poglądów i opinii na tematy nam bliskie, dotyczące działalności Stowarzyszenia i otaczającego nas „świata zewnętrznego”. To możliwość prezentowania Stowarzyszenia jego zadań i celów, pozyskiwania sponsorów, czas odnawiania i umacniania przyjaźni oraz zawierania kontaktów z członkami innych organizacji pozarządowych.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do prezesa Targów Kielce Pana dr. Andrzeja Mochonia, członka zarządu Targów Kielce Pana Dariusza Michalaka i dyrektora projektu Pani Agnieszki Białek za nieodpłatne udostępnienie miejsca oraz bezinteresowną pomoc przy organizacji stoiska okazywaną naszemu Stowarzyszeniu. Dziękujemy za pomoc i współprace Paniom Anecie Pastuszka i Katarzynie Kocuba oraz Panu Marcinowi Musiał i jak zawsze niezastąpionej – Annie Salamon. Zawsze gorąco witamy na naszym stoisku członków honorowych SKMPONZ, w tym roku odwiedziły je Panie Jadwiga Zakrzewska i Matylda Lipert.
Wszystkim odwiedzającymserdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.

 

Эта запись была размещена в Новости и отмеченных , , , , , , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии закрыты.